24 marca wybory!2019-03-06T01:14:13+00:00

24 marca wybory!

RADY DZIELNICY

W 34 dzielnicach Gdańska już 24 marca odbędą się wybory do rad dzielnic. Tylko w Letnicy mieszkańcy nie będą wybierać swoich radnych. W każdej dzielnicy do obsadzenia jest 15 lub 21 mandatów radnych, w zależności od liczby wyborców, a każdy oddany w wyborach głos przekłada się na realne korzyści finansowe.

Bijemy rekordy

Warunkiem, aby w dzielnicy odbyły się wybory, jest zgromadzenie odpowiedniej, minimalnej liczby kandydatów na radnych. Każdy z nich musiał też zebrać minimum 30 podpisów poparcia od mieszkańców dzielnicy, z której kandydował.

W niektórych dzielnicach zarejestrowała się bardzo duża liczba kandydatów. Rekord ogólnomiejski pobiły Piecki-Migowo, gdzie aż 54 chętnych startuje do pracy w Rady Dzielnicy. Niewiele mniej osób ubiega się o mandaty w dzielnicy Ujeścisko – Łostowice: 49 kandydatów. W Śródmieście zgłosiło akces 40 kandydatów, a w niedawno utworzonej dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe: 33 kandydatów.

Letnica walczy

Wymogom formalnym nie udało się sprostać kandydatom z Letnicy. Choć zgłosiło się aż 18 chętnych, przy minimalnej liczbie 16, dziewięcioro z nich miało zbyt małą liczbę ważnych podpisów poparcia.

Edyta Habkowska, która w poprzedniej kadencji pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego zarządu Dzielnicy Letnica, zainicjowała akcję, aby wybory w Letnicy mogły odbyć się w późniejszym terminie. Mieszkańcy zgromadzili podpisy poparcia dla utworzenia Rady Dzielnicy, przekraczając wskazany przepisami minimalny limit. Trzeba było zebrać podpisy od minimum 10 proc. mieszkańców dzielnicy. W Letnicy mieszka obecnie ok. 1300 osób, co oznacza, że potrzebne było poparcie przynajmniej 130 osób, a inicjatywę wsparło – 183.

Miejska Komisja Wyborcza ma 90 dni na rozpatrzenie wniosku, w tym sprawdzenie ważności zebranych podpisów. Jeżeli nie będzie zastrzeżeń, to wówczas prezydent Gdańska wyda kolejne rozporządzenie, w którym wyznaczy m.in. termin wyborów w Letnicy oraz termin zgłaszania kandydatów na radnych.

Głos w wyborach to realne korzyści

We wrześniu 2018 roku gdańscy radni jednogłośnie podjęli ważną dla rad dzielnic uchwałę.

W kadencji 2019–2023 na jednego mieszkańca w dzielnicy będzie przypadać 12 zł. Suma ta jednak może być większa. Jeśli frekwencja w wyborach do Rady Dzielnicy wyniesie 14–16 proc., to stawka ta wzrośnie o 25 proc. i wyniesie 15 zł na mieszkańca. Frekwencja powyżej 16 proc. przełoży się na stawkę wyższą o 50 proc., czyli w wysokości 18 zł na mieszkańca. Dotychczas te kwoty wynosiły: 4, 5, 6 zł.

W poprzednich wyborach do Rady Dzielnic najwyższą frekwencję osiągnęli mieszkańcy dzielnicy Strzyża – 23,32 proc., a najniższą Śródmieścia – 6,33 proc. To oznacza, że budżet rady dzielnicy Śródmieście, gdzie żyje 25 950 mieszkańców, wynosi niewiele ponad 100 tys. zł, a teraz wzrośnie trzykrotnie – do ponad 311 tys. zł.